Hvordan feilsøke servostyringsproblemer i bilen din

Servostyring er en flott funksjon i moderne biler som gjør kjøringen mye mer komfortabel og uanstrengt. Men hvis servostyringen ikke fungerer som den skal, kan det gjøre kjøringen til en stressende og ubehagelig opplevelse. Lei en bil uten stress når du vet hvordan du feilsøker servostyringsproblemer i bilen din.

Vanlige årsaker til servostyringsproblemer

Servostyringsproblemer kan oppstå på grunn av et bredt spekter av årsaker. Nedenfor er noen av de vanligste årsakene til servostyringsproblemer:
 • Lav servostyringsvæske
 • Belteproblemer
 • Problemer med pumpen
 • Slangeproblemer
 • Problemer med styrestangen
Alle disse problemene kan føre til at servostyringssystemet ikke fungerer som det skal. Hvis du oppdager noen av disse problemene, er det best å få bilen sjekket av en mekaniker. Symptomer på servostyringsproblemer Hvis du ikke er sikker på om servostyringen din har problemer, kan du se etter følgende symptomer:
 • Vanskeligheter med å styre bilen
 • Hvinende eller stønnende lyd som kommer fra styresystemet.
 • Uvanlige vibrasjoner når du vrir på rattet
 • Forsinket respons når du vrir på rattet
 • Lekkasje av servostyringsvæske
Hvis du merker noen av disse symptomene, er det på tide å feilsøke servostyringssystemet.

Hvordan sjekke servostyringsvæske

Kontroll av servostyringsvæske er raskt og enkelt, og det er noe du kan gjøre selv. Slik kontrollerer du servostyringsvæske:
 • Finn servostyringsvæskebeholderen. Den er vanligvis plassert i nærheten av motorrommet, og den er merket "Servostyring".
 • Fjern lokket fra beholderen og tørk bort rusk eller smuss som har samlet seg rundt beholderen.
 • Kontroller væskenivået. Servostyringsvæskenivået skal være mellom "Min"- og "Max"-linjene. Hvis væskenivået er lavt, fyll på mer væske til det når "Max"-linjen.
 • Sett på lokket på beholderen og start bilen.
Vri på rattet noen ganger for å forsikre deg om at servostyringsvæsken sirkulerer.

Vanlige servostyringsreparasjoner

Hvis du mistenker at servostyringssystemet ditt har problemer, er det noen vanlige reparasjoner som kanskje må utføres:
 • Bytte ut servostyringspumpen
 • Bytte ut styrestangen
 • Bytte ut slanger/ledninger
 • Skifte reimer
 • Skylling av servostyringsvæske
Selv om noen av disse reparasjonene kan være dyrere enn andre, er det viktig å få dem gjort så snart som mulig for å forhindre ytterligere skade på servostyringssystemet eller resten av bilen.

Når du bør søke profesjonell hjelp

Selv om det er mulig å feilsøke noen servostyringsproblemer på egen hånd, er det noen ganger best å søke profesjonell hjelp. Hvis du ikke er komfortabel eller trygg på din evne til å diagnostisere og fikse servostyringsproblemer, er det alltid best å ta bilen til en pålitelig mekaniker. I tillegg, hvis du merker noe av det følgende, er det på tide å søke profesjonell hjelp:
 • Servostyringssystemet har sviktet fullstendig.
 • Servostyringsvæske lekker raskt.
 • Rattet vibrerer for mye.
 • Rattet vil ikke svinge i det hele tatt, eller det er vanskelig å svinge.
I disse situasjonene er det best å få bilen tauet til mekanikeren for å unngå ytterligere skade på bilen eller deg selv.Avslutningsvis kan servostyringsproblemer være upraktiske og farlige. Å kjenne de vanligste årsakene, symptomene og hvordan du feilsøker dem, kan hjelpe deg med å fange opp problemer tidlig og forhindre ytterligere skade. Husk at det er best å få bilen sjekket av en pålitelig mekaniker hvis du oppdager problemer med servostyringssystemet.

Plan du site